TBS værdigrundlag
 

På Tivoli Ballet Skole står eleven i centrum for undervisningen


Vi stræber efter, at eleven mødes på sit eksisterende balletfaglige niveau for derefter at vokse med de givne udfordringer i eget tempo.

Vi udvikler kontinuerligt læreplanerne for de enkelte niveauer, så de bliver tilpasset vores elevgruppers fysiske, motoriske og mentale kapaciteter.
 
Vi søger målrettet at udvikle vores elevers læringskompetencer. Gennem en nysgerrig og legende tilgang arbejder vi på at udfolde deres forståelse for processen i at tilegne sig ny viden og omsætte det til fysisk hukommelse, samt forståelsen af deres egen rolle i udforskningen af det kunstneriske rum.
 
Alt sammen i et trygt, favnende og opmuntrende læringsmiljø.

 


 

Balletchef                                                Kunstnerisk Leder af Balletskolen

Peter Bo Bendixen                                  Anne Holm-Jensen Peyk